VerhalenAanDeWaddenzee.nl, 26 mei 2013 op de Willem Barentszwerf in Harlingen

Verhalen Aan De Waddenzee vol tegenstellingen
In een onstuimig decor van storm en rukwinden deden Reinou Vogel, Herman Kruize en Frank Belt zondag 26 mei hun verhaal aan zee tijdens de lente-editie van het Harlinger Vertelfestival.  De weersomstandigheden pasten goed bij het festivalthema: Zegen of Vloek. De verhalen gingen voornamelijk over tegenstellingen. Tegenstellingen in betrekkingen op persoonlijk vlak tussen echtelieden of buren of op economisch en maatschappelijk vlak over handel en wandel in voor- of tegenspoed.Het was voor de deelnemers weer een middag genieten op locatie Hannemahuis en aan zee bij de Willem Barentszwerf. Dit alles tijdens een omstandigheid waarbij lente en herfst van stuivertje te leken hebben gewisseld, een groter tegenstelling is welhaast niet denkbaar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: v.l.n.r. Reinou Vogel, Frank Belt (met pet), Herman Kruize