tryout hartstocht

HartsTochthartstocht-2016

In het hart van het waddengebied organiseert M‐DM elk jaargetijde een Vertelfestival Verhalen Aan De Waddenzee. Op locatie laten professionele vertellers het publiek genieten van spannende, mooie, ontroerende verhalen over de zee.

Zaterdag 13 februari 2016 | 20.00 tot 21.30 uur

Locatie:
Werkplaats Astrid van Straaten
Rommelhaven 5 in Harlingen